Jakie są bariery komunikacyjne?

Jakie są bariery komunikacyjne?Komunikacja jest jedną z najważniejszych sfer życia osoby. Jednak nie zawsze jest możliwe, aby ludzie znaleźli wspólny język. Wadą jest to, że bariery komunikacyjne są psychiczne i inne trudności w komunikacji.

Jakie są bariery komunikacyjne?

Jedną z przyczyn jest bariera komunikacyjna,Uniemożliwia osobom budowanie skutecznej komunikacji lub całkowite zablokowanie jej. W obecności barier komunikacyjnych informacje są zniekształcone, tracą swoje oryginalne znaczenie lub w ogóle nie docierają do odbiorcy.

Zewnętrzne bariery komunikacyjne

W ramach zewnętrznych barier komunikacyjnych rozumiane sąokoliczności niezwiązane z rozmówcami, na przykład niekorzystne warunki lub miejsce spotkań: klify i problemy z komunikacją telefoniczną, anomalie pogodowe, ostre hałasy itp. Bariera nieporozumień, gdy ludzie mówią różnymi językami w sensie dosłownym, mają wady w słowach i słowach, mogą być przypisane zewnętrznym barierom. Obejmuje to wymuszone działanie specjalnych terminów, w których rozmówca nie rozumie, różnic społeczno-kulturowych i tradycji zachowania w społeczeństwie.

Wewnętrzne bariery komunikacyjne

Bariery wewnętrzne są psychologiczne. To może być stronniczy stosunek do drugiej strony z jakiegokolwiek powodu (ze względu na ich narodowość, płeć, wiek, status społeczny, etc.), jego wygląd, cechy charakteru i zachowania swojego zawodu. W tym przypadku, stereotypy przeszkadzają obiektywnie dostrzec ludzką mowę i uczynić negatywne oceny swego, co wpływa na obschenii.Esche podobny problem - selektywny słuch, kiedy człowiek widzi w innej wypowiedzi, jedynie informacje, które są blisko niego lub z którymi się zgadza. To, co sprzeciwia się jego idei lub zainteresowania, po prostu przeskakuje za uszami. Takie osoby słyszy tylko to, co chcą usłyszeć. Jeśli dana osoba jest ciągle rozproszona, to również uniemożliwi mu nawiązanie zaufanej i skutecznej komunikacji, Źródłem może być urażony widząc nieuważny sobie otnoshenie.V luka komunikacyjna może działać negatywny nastrój psychiczny kumpla: agresywny, stan gorączkowe, napięcie, niechęć do rozmów, feeling zły, złe lub złość na rozmówcy, itp Kolidować komunikować zaufanie, poczucie wrogości, emocjonalnej bliskości i szczelności, kompleksy i lęki, znacząca różnica między poglądami rozmówców. Na przykład, jedna osoba ze zwrotem jest jedno stowarzyszenie, w zależności od ich doświadczeń życiowych, a drugi - z drugiej, a idea problemu, mogą one być zupełnie inna. Ta tak zwana bariera logiczny powstaje często u osób z różnymi rodzajami myślenia: wizualny kształt, streszczenie logiczne lub wizualno-skuteczne. W odróżnieniu od szybkości myślenia, krytyczności, elastyczności, głębokości, sposobu dostarczania informacji (krótkie i zwarte lub florystyczne). W tym przypadku próba zrozumienia rozmówcy i umieszczenia się na swoim miejscu, uważność może rozwiązać problem.